Op zoek naar 2 zeecontainers

Aanvrager: Stichting Rietmeen

Voor de berging van skelters, fietsjes en andere materialen ten behoeve van het verkeersplein in onze ontmoetingstuin zijn wij op zoek naar 2 goede deugdelijke zeecontainers. Deze containers moeten goed afsluitbaar zijn ter bescherming tegen diefstal en vernielingen van spullen buiten de reguliere openingstijden. De gewenste lengte van een container is 6 meter.

Hiermee willen we bereiken, dat de voornoemde materialen zorgvuldig beheerd kunnen worden en gebruikers er daardoor lang plezier van kunnen hebben.


Hier doen we het voor!

Waarom?
In de ontmoetingstuin De Rietmeen hebben we meerdere deelprojecten. Een ervan is onze verkeerstuin. Kinderen, mensen die pas beschikken over een scootmobiel, of mensen die een elektrische fiets hebben aangeschaft en mogelijk bewoners van het AZC in Harderwijk die fietsen willen leren kunnen hier oefenen in herkenbare verkeerssituaties.

Wie bereiken wij?
Wij bereiken een brede doelgroep uit Harderwijk met dit verkeersplein. Gebruikers kunnen hierdoor op een meer zelfverzekerde en veilige wijze deelnemen aan de al maar toenemende drukte in het verkeer.

Naast de gebruikers van het verkeersplein, zijn het ook onze vrijwilligers die dit project tot stand hebben gebracht die hier veel voldoening uit putten.

Wensen
Wij willen graag twee zeecontainers om onze materialen veilig op te bergen. Het past bij onze doelstelling om duurzaam en zorgvuldig met onze middelen om te gaan. Het gaat dan om een berging voor trapskelters voor kinderen, een aantal kinderfietsen en de vele verkeersborden om meerdere verkeerssituaties te kunnen creëren.

Wat willen we ervoor terugdoen?
Degenen die onze aanvraag willen honoreren, stellen wij graag ons gebouw met keuken en het terrein ter beschikking voor een bedrijfsfeestje of meeting. Onze voorzieningen zijn ook bruikbaar voor  familieleden die mee willen komen. Hierbij kan gedacht worden aan het kunnen spelen van kinderen in de speelnatuur, die in het voorjaar ook nog uitgebreid gaat worden. Wij maken graag een afspraak met u voor een nadere kennismaking op De Rietmeen.